Velfærdsteknologi

Krav til sundheds- og velfærdsteknologi:

 

Mange udviklings- og IT konsulenter i regionerne og kommunerne giver udtryk for, at det kan være svært at gennemskue og håndtere krav til velfærdsteknologiske løsninger, især de lovmæssige krav vedrørende brugersikkerhed og persondata.

Der er stor fremgang i det regionale og kommunale arbejde med velfærdsteknologi, f.eks. med apps, hvilket også betyder at flere og flere firmaer udbyder løsninger på området, herunder også firmaer, som ikke har erfaring med hvilke krav, der stilles, når det gælder brugersikkerhed og persondata.

Dette stiller større krav til, at regionen og kommunen i rollen som indkøber og serviceudbyder er i stand til at opstille krav til sundheds- og velfærdsteknologi.

 

Overordnede krav til sundheds- og velfærdsteknologi:

 

  • Brugersikkerhed, herunder om udstyret skal være CE mærket som medicinsk udstyr.

Patient- og borgersikkerhed kræver endnu større fokus når teknologien anvendes i borgernes hjem.

 

  • Beskyttelse af persondata. Hvornår er data følsomme personoplysninger og hvordan/hvor opbevares følsomme data.

Er kommunen/regionen eller leverandøren dataansvarlig?

 

  • Teknologien skal fungere inden for reglerne vedrørende ”Magtanvendelse”, herunder f.eks. overvågning.

 

noaQA kan, med en enkel og pragmatisk tilgang, hjælpe med at vurdere velfærdsteknologi, der er etableret eller er under overvejelse.

Det vil også være muligt, at definere vigtige krav til velfærdsteknologi på konkrete områder, som en strategi.

Det er vigtigt at tage hensyn til at loven for beskyttelse af persondata og loven vedrørende medicinsk udstyr står for at blive strammet op. Dette kan betyde at etablerede løsninger eller løsninger der tilbydes i dag ikke vil være lovlige om få år, og derfor ikke længere må anvendes. Derfor bør kravene til sundheds- og velfærdsteknologi allerede nu inkludere de nye regler.

 

noaQA tilbyder et uforpligtende møde, hvor der nærmere kan drøftes krav til sundheds- og velfærdsteknologi og eventuelt evalueres på de løsninger der er etableret eller er under overvejelese.

 

 

© Copyright, All Rights Reserved